banner_thiet_ke_website

Base64 là gì? Cách mã hoá file theo chuẩn Base64

Giới thiệu

Base64 là một thuật toán mã hoá nhị phân (binary) thành văn bản (text). Dữ liệu nhị phân sẽ được base64 chuyển đổi thành dạng chuỗi ASCII. Mã hóa Base64 được sử dụng khi truyền dữ liệu nhị phân qua phương tiện không xử lý chính xác dữ liệu nhị phân. Base64 thường được sử dụng trong Email (SMTP). Ngày nay, nó được sử dụng nhiều vào việc tải hình ảnh trên các website nhằm tối ưu hoá tốc độ tải trang.

Cách mã hoá theo chuẩn Base64

Để mã hoá file dạng Base64, chúng ta cần phải thực hiện 3 bước chính:

Bước 1: Đọc nội dung file dưới dạng nhị phân.

Bước 2: Tách dãy nhị phân thành các nhóm 6 bits.

Bước 3: Đổi mỗi nhóm nhị phân 6 bits thành một số thập phân (decimal).

Bước 4: Chuyển mỗi nhóm 6 bits thành một ký tự dựa trên bảng mã Base64.

Ví dụ: Chuyển file có nội dung văn bản SUN sang Base64

B1: Dựa theo bảng ASCII, SUN sẽ được đọc dưới dạng nhị phân như sau 01010011 01010101 01001110

B2: Tách thành nhóm 6 bits 010100 110101 010101 001110

Trong trường hợp nhóm cuối không đủ 6 bits ta thêm các số 0 vào sau sao cho đủ 6 bits.

B3: Dạng thập phân của mỗi nhóm 6 bits 20 53 21 14

B4: Dựa theo bảng mã Base64 dưới đây ta được chuỗi U1VO

Ta có bảng tóm tắt sau đây

Như vậy dạng Base64 của SUN là U1VO. Nếu Decode thì chúng ta sẽ làm ngược lại.

Lời kết

Trên đây là các bước cơ bản về mã hoá file bằng Base64. Như các bạn có thể thấy, đây là một quá trình rất đơn giản và trên mạng cũng có rất nhiều công cụ giúp bạn có thể encode & decode Base64 một cách nhanh chóng. Cảm ơn các bạn đã đọc và chúc các bạn học tập tốt!