Base64 là gì? Cách mã hoá file theo chuẩn Base64

Base64 là một thuật toán mã hoá nhị phân thành văn bản. Dữ liệu nhị phân sẽ được base64 chuyển đổi thành dạng chuỗi ASCII.